• St. Andrew Residences

  • Nissan Navara and Nissan Livina Up Close

    Calagaus Island Escapade

  • Travel Guide to Calaguas Islands

.

Tuesday, September 25, 2012

40th Death Day of Sec. Jesse RobredoQuarenta Dias kang kagadanan ni Sec. Jesse Robredo
September 27, 2012
Sequence of Activities

On this page you will see updates of the 40th Death Day of Sec. JMR

Every time I see images of Sec. Jesse around the city, there is still a tingling pain in my heart that I still cannot believe that he will not ever come back physically here in Naga. JMR is just but one man who changed a City (Naga) for the better, he is just but one man who tried to change the whole country when he was Secretary of DILG. This man's footsteps, JMR's "tsinelassteps", lead us to the path towards positive change in the government that it was not just a mere dream, but a spark of hope and reality.

Visit the JMR Memorabilia at SM City Naga

Jesse M. Robredo lives in our hearts forever! Proud Akong Naguena! #SalamatJesse

Ako Para sa Pilipino by Vairous Bicolano Artists
Inaalay sa pagpapaala ng mga simulain at sakripisyo ng makabagong bayani at idolo ng mamamayang Pilipino.


"Dios Mabalos" Jesse Robredo
Performed and Arranged by: Plethora
Composed by Benji Felipe
Produced by: Ubiquitous Music/Ferdie Gomez


Ang kanyang tsinelas
Ang saksi sana
Nang kanyang tinahak
Ang daang malubak
Sa rupok ng suelas
Siya'y nagpakatatag
At naging huwaran
Lingkod na matapat

Ang kanyang tsinelas
Kasamang sumukad
Sa taong mayaman
Maging sa mahirap
Sa mahabang lakad
Tinawalang nangarap
Na tayo'y kabayan
Sa buhay na payak

Dios Mabalos manoy maraming salamat
Pilit mong tinuwid liko naming landas
'Di kayang burahin ni alat ng dagat
Tsinelas mong babad sa mabuting palad

Ang di pa matuto
Sa aral mong lantad
Tsinelasin mo po konsensiyang matigas

Ang kanyang tsinelas
Naabot mo sa gasgas
Na walang sinayang
Sa patak ng oras
Hakbang na kaya
Sa mata ng bukas
Kinayang umakyat
At Dios ang may basbas

Ang kanyang tsinelas
Tuluyang nabutas
Tulad ng buhay niyang maagang nagwakas
Kapwa tao naway magising mamulat
Dakila niyang yapak
Sundan bawat apak

Dios mabalos manoy maraming salamat
Pilit mong tinuwid liko naming landas
Di kayang burahin ni alat ng dagat
Tsinelas mong babad sa mabuting palad

Ang di pa matuto
Sa aral mong lantad
Tsinelasin mo po
Konsensiyang matigas

Dios Mabalos manoy maraming salamat
Dios Mabalos manoy saimong maorag
Dios Mabalos manoy maraming salamat
Dios Mabalos manoy sa dalan mong maorag

Image Source: Naga Smiles to the World Facebook

Image Source: Arts, Culture & Tourism Office Facebook


0 comments:

Post a Comment